Albertus Pictor, från klädvisning i Täby kyrka 2009