Kalendarium HT 2017

2-3/9  Stora byfesten på Rönninge By. Gratis inträde. Musik, dans, utställningar, kaffeservering. För att hitta till Rönninge by, använd länken "Vägbeskrivningar" till vänster!

11/9, måndag,  kl 19.30 Kurs i polska. Den bygger på polskekursen under våren 2017 men börjar med repetition av vad man fick lära sig under våren för att även nytillkomna ska kunna vara med.För alla intresserade. 5 gånger, avgift 200:-

13/9 onsdag, kl 19.30. Motionsdans, med varianter i gammeldans, för alla intresserade. Förkunskap: någon vana vid vals, polka, mazurka, hambo, schottis. Anmälning till Gun Göthberg, tel 511 720 90. Avslutning 6/12 kl 19.00 Avgift 400:-

14/9 torsdag, kl 19.30 Folkdansträning. Avslutning 7/12, För medlemmar

16/10 måndag kl 19.30. Nybörjarkurs i gammeldans, 5 gånger, 200:-. De danser som tas upp är vals, polka, schottis, hambo och foxtrot. För alla intresserade

29/10 och 26/11 söndag kl 14.00 "Nysvenska" familjer inbjuds att leka och dansa tillsammans med oss. Vi informerar om vår förening, bjuder på kaffe och dansar lite.

Alla aktiviteter äger rum på Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72, Täby om inte annat anges.