Kalendarium HT 2017

2-3/9  Stora byfesten på Rönninge By. Gratis inträde. Musik, dans, utställningar, kaffeservering. För att hitta till Rönninge by, använd länken "Vägbeskrivningar" till vänster!

11/9, måndag,  kl 19.30 Kurs i polska. Den bygger på polskekursen under våren 2017 men börjar med repetition av vad man fick lära sig under våren för att även nytillkomna ska kunna vara med.För alla intresserade. 5 gånger, avgift 200:-

13/9 onsdag, kl 19.30. Motionsdans, med varianter i gammeldans, för alla intresserade. Förkunskap: någon vana vid vals, polka, mazurka, hambo, schottis. Anmälning till Gun Göthberg, tel 511 720 90. Avslutning 6/12 kl 19.00 Avgift 400:-

14/9 torsdag, kl 19.30 Folkdansträning. Avslutning 7/12, För medlemmar

16/10 måndag kl 19.30. Nybörjarkurs i gammeldans, 5 gånger, 200:-. De danser som tas upp är vals, polka, schottis, hambo och foxtrot. För alla intresserade

Alla aktiviteter äger rum på Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72, Täby om inte annat anges.