Kalendarium Vårterminen 2019

Gammeldags lekstuga på 13-dagsafton 5/1 kl 16.00 för medlemmar och inbjudna

Torsdagsdans, folkdansträning  17/1 - 10/4, kl 19.30, ej dans 7/3 och 18/4, för medlemmar

Motionsdans onsdagar 19.30 23/1- 10/4, avslutning 24/4 kl 19.00, ej dans 17/4, för alla intresserade, för anmälan kontakta Gun Göthberg tel 0708 23 07 32

Nybörjarkurs i gammeldans månd. 21/1 - 18/2 kl 19.30, för alla intresserade, för anmälan kontakta Lars Olof Björklund tel 0738 03 52 01

Polskekurs månd. 25/2 - 10/4 kl 19.30, ledare Manuela Notter och Stefan Lindh, för anmälan kontakta ledarna tel 0705 64 17 34. För alla intresserade

Föreningsmöte torsd. 7/3 kl 19.00, för medlemmar

TFG är inbjudna till DFL på Danderydsgården tisdagen 19/3 kl 19.30

Dans tillsammans med Squaredansarna sönd. 24/3 kl 15.00-17.00 på Kvarntorp

Musik- och danskväll, öppet hus lörd. 30/3 kl 18.00, för alla intresserade - gratis entré

Kulturfestival i Tibblekyrkan lörd. 6/4, lö 12.00, för alla intresserade - gratis entré

Arbetshelg lörd-sönd 27-28/4 kl 10.00 båda dagarna, för medlemmar

Om ej annat anges äger alla aktiviteter rum på Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72, Täby