Kalendarium Sommar-höst 2019

 

Dans på Täby torg 22/8, 29/8, 5/9 kl 16-17.00 för alla intresserade

Sensommarresa till Västanå teater 30/8 -1/9, för anmälda medlemmar

Stora byfesten på Rönninge by i Täby, 7-8/9 för alla intresserade

Torsdagsdans, folkdansträning  12/9 - 28/11/, kl 19.30,avslutning 5/12, för medlemmar

Motionsdans onsdagar 19.30 18/9- 4/12, avslutning 11/12 kl 19.00,  för alla intresserade, för anmälan kontakta Gun Göthberg tel 0708 23 07 32

Nybörjarkurs i gammeldans månd. 9/9  kl 19.30, 5 ggr, för alla intresserade, för anmälan kontakta Lars Olof Björklund tel 0738 03 52 01

Årsmöte sönd. 13/10 kl 14.00 För medlemmarna

Polskekurs månd. 14/10  kl 19.30, 5 ggr, ledare Manuela Notter och Stefan Lindh, för anmälan kontakta ledarna tel 0705 64 17 34. För alla intresserade

Arbetshelg lörd-sönd. 19-20/10 kl 10.00 båda dagarna, för medlemmar

Musik- och danskväll, öppet hus lörd. 16/11 kl 17.00, för alla intresserade - gratis entré

Adventsmiddag lördag 7 december kl 16.00

Om ej annat anges äger alla aktiviteter rum på Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72, Täby