Kalendarium HT 2021

 

Väldigt preliminär Kom-ihåg-lista för höstterminen  2021:
 

Torsdagsdansen äger rum 16/9 - 2/12 2021, avslutning 9/12 kl 19.30
 
Starten för onsdagsdansen skjuts upp tills vidare. 
 
Höstens arbetshelg kommer att äga rum i slutet av oktober, närmare information kommer senare. 
 
27/11 är alla medlemmar inbjudna till Spelmansgillets 50-årsjubileum som kommer att äga rum på Kvarntorp. 
 
Angående övriga aktiviteter ber vi att få återkomma . 
 

Om inte annat anges sker alla begivenheter på Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72, Täby