Kalendarium vår, höst 2022

Dans och Lek har beslutat att starta torsdagsdansen  kl 19.00 den 3 mars. Avslutningen blir den 21 april kl19.00. Ingen dans den 14 april (skärtorsdag)

Onsdagsdansen startar den 2 mars. Avslutningen blir den 13 april kl. 19.00

Årsmöte 24/2 kl 19.00

Vår-resa till Birka 20 el 21/5, avresa från Stadshuskajen kl 10.00

Städdag 22/5 kl 10.00 

Nationaldagsfirande 6/6 kl. 12.15-13.00 vid Silverparks äldreboende, 13.30-16.00 vid Karby gård

Midsommarafton 24/6 

Hösten 2022: 

Extra föreningsmöte torsdag 25 augusti kl 19.00 på Kvarntorp. 

Onsdagsdansen startar 14/9 - 30/11, avslutning 7/12 kl 19.00

torsdagsdansen startar 15/9 - 1/12 avslutning 8/12 kl 19.00

Föreningsmöte 13/10 kl 19.00

Arbetshelg 30/10 kl 10.00

Fortfarande gäller att stor försiktighet ska iakttas gällande smittspridning. Har man förkylningssymptom ska man stanna hemma.