Albertus Pictor, från klädvisning i Täby kyrka 2009

För helskärmsläge, klicka i nedre högra hörnet. Bildtexten visas då.